Vill du veta mer om självmord?

Några enkla tips kring hur du kan klara den värsta någonsin livskris:

http://www.exist.se/2015/12/03/suicidprevention/

eller

https://aca.st/19129f  /intervju med Ullakarin Nyberg, överläkare S:t Göran, Norra Stockholms Psykiatri, Institutionen för Klinisk Vetenskap Karolinska Institutet. Författare till boken: Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord/

Attachment-1Här kommer även andra bra länkar:

MIND har nyligen öppnat Självmordslinjen 90101 där man kan få hjälp dygnet runt, när man har frågor kring självmord, samt de har haft sedan länge suicidpreventiva chatt  https://mind.se/

 SPES (Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) har egen hemsida, och som jag kan rekommendera till alla som har förlorat en anhörig i självmord. http://spes.se/

 NASP (Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk Ohälsa) för alla som vill lära sig mer om självmord och självmordsprevention: http://ki.se/nasp/start

http://suicidezero.se/har-kan-du-fa-hjalp/

Kan tacksamhet vara skydd för livet?

Visste ni att kvinnor är mer tacksamma än män?

IMG_1705”Oavsett svåra omständigheterna, är livet alltid värt att leva, eftersom dessa saker är bara ögonblicksbilder. Sanningen är att jag kan lära mig mycket av utmaningar som detta, jag fortsätter att växa och utveckla […], och jag är tacksam för dessa utmaningar. Jag är tacksam för sådana erfarenheter, eftersom de kan bara göra mig att växa ”.

”Ett viktigt inslag i många negativa händelser är att de är oväntade och okontrollerbara. De splittrar den enskildes illusion av kontroll (Janoff-Bulman, 2004). Om någon kan hitta mening i dem och integrera dem i hans eller hennes livshistoria, kan sådana upplevelser bidra till en ökad uppskattning av livet (Lambert et al, 2009;.. Wood et al, 2010), posttraumatisk tillväxt (Linley & Joseph, 2004; Tedeschi & Calhoun, 2004), samt utveckling av visdom (Ardelt 2005; Glück & Bluck, 2013). Kloka människor vet att en stor del av livet är okontrollerbar, men denna kunskap inte gör dem hjälplösa eftersom de har lärt sig att hantera svåra händelser (Ardelt, 2005; Baltes & Staudinger, 2000; Glück & Bluck, 2013) och vet att deras inre själv är inte beroende av externa källor (Levenson, Jennings, Aldwin & Shiraishi, 2005).”

König, S., & Glück, J. (2013). “Gratitude is with me all the time”: how gratitude relates to wisdom. Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 69(5), 655–666, doi:10.1093/geronb/gbt123.

Mamma och orolig

Mörka rostiga metallramper

Metall är hårt. Rost är gammalt. Mörker är avsaknad av ljus.

En stark dragningskraft, som får mig att må illa. Mörkret omsluter och föreställningen börjar. Scener, som från det värsta kriminalfallet spelas upp för mitt inre. Var är han? Vad gör han? Varför hör han inte av sig?

Storebror säger; han laddar ju telefonen. Gör han? Eller gör någon annan det…

Senare kommer ett mess; jag lever, hör av mig när jag kan. Älskar dig!

När jag KAN!? Och varför skulle du inte kunna…

Känns som att jag drunknar i mörkret. Ååå vad jag älskar, saknar. Oron är för jävlig nu.

Måste bort, stänga av, överleva.

Satansihelveteförbannadejävla droger.

Nu tar du det lugnt. Andas. Stå stadigt och tänk… det är hans väg, som han måste vandra. Du kan inte gå i hans skor (alldeles för stora). Det är hans lärdomar. Karma.

Sju år var han när han ville lämna världen för första gången. Tänk, sju jävla år! Och barnpsyk meddelade då väntetid på ett halvt år. Herrejisses. Sen dess har jag gått med svärdet i handen.

Jag har huggit, stuckit och parerat i snart 20 år. Är trött, vill sova, låta svärdet vila.

Nu tar du det lugnt. Andas. Stå stadigt och tänk… jag ska räcka till för flera. Det finns andra som behöver mig, som vill ha en bit av mig också. Det finns andra som längtar efter sin mamma.

En som blivit totalt bortglömd, minnen som inte finns från barndom och uppväxt. – Jag ska rädda världen, brukade han säga. I Sverige ska det inte få finnas sådana som inte passar in, sådana som våldtar våra kvinnor och förstör, sådana som inte vårdar vårt språk och våra traditioner. Vi sträcker fram våra händer och marscherar framåt för vårt fosterland. Min lilla, lilla pojke. Vart tog du vägen, du osynliga som inte fick rum?

I dialog med mig själv under flera veckor. Ska jag, ska jag inte… orkar inte, vill jag, törs jag. Blir ingen föreläsning om att stå bredvid. Vill inte befinna mig i ett suicidsammanhang, just nu. Så mycket som blir lidande.

Mamma, jag vill att du kommer hem igen. Mamma, jag vill att du kommer hem igen.

Nu tar du det lugnt. Andas. Stå stadigt och tänk… du klarar detta, var stark, han klarar sig, det går bra. Han är någorlunda trygg (bara hans pappa inte får för sig att dyka i rus). – Nej mitt barn, jag kommer inte hem. Jag har lämnat och jag har det bra här. Här överlever jag, det är lugnt och jag har egentid för första gången på mycket, mycket länge.

Jag stannar och du kommer och hälsar på. Det blir bra så.

Allt blir bra, bara du tänker att allt är bra. Inget kommer att gå rakt åt helvete. Visst är det så? Visst?

Självmordstal (2014 och 2005-2014) i sjukvårdsregioner

Lite statistik info inför Suicidpreventionskonferensen 2015 och regionala nätverksseminarierna som kommer att arrangeras som seminariepass 4, den 30 september 2015, kl.13.00-13.45. Här kommer en sammanställning av suicidtal (självmordstal) för Sverige, uppdelad enligt sjukvårdsregioner.

Suicidstatistik i det inlägget kan ge oss en viss vägledning hur effektiva vi har varit när det gäller  suicidpreventivt arbete i 2014 i jämförelse med de senaste 10 åren, i olika åldersgrupper samt hos män och kvinnor.

Suicidtal (självmordstal) – antal självmord per 100 000 invånare och år.

Bild1

Medlemmarna i Sveriges sex sjukvårdsregioner utgörs huvudsakligen av landsting.

Norra.2014.10år Mellansvenska.2014.10år Stockholm-Gotland.2014.10år Sydöstra.2014.10år Södra.2014.10år Västra.2014.10år

Läs gärna artikel:

http://www.unt.se/uppland/uppsala/lagst-sjalvmordstal-i-hela-landet-3860105.aspx

Hur kan vi förklara det här?

Idag har vi gjort en preliminär sammanställning av seminariedeltagandet på den tionde Nationella konferensen för suicidprevention.  Man kan konstatera att:

Störst är intresset bland de anmälda konferensdeltagare för seminarier, som handlar om psykiatri, ungdomar samt om svensk suicidforskning, och minst är intresset för seminarier  om Medias roll i suicidprevention. Suicidprevention 2015. STATISTIK

EmojiDet är mycket märkligt att intresset för Media är så litet, samtidigt som intresset för ungdomar är väldigt stort, då ungdomarnas värld framfört allt finns inom media, internet, spel, smartphones osv. Hur kan vi hjälpa ungdomar att vara starkare och att bättre klara av motgångar, utan att ta till sig självdestruktiva lösningar, när vi inte intresserar oss i det som intresserar ungdomar – dvs mediavärlden!

Det att antalet självmord bland ungdomar har ökat, kan ha ett samband med den digitala revolutionen som har pågått under det senaste decenniet. Nu är det svårt/nästan omöjligt att begränsa tillgång till information, som kan utlösa copy cat beteende hos unga människor, och då behöver information ha högre kvalitet om vi vill vända på den tråkiga utveckling för ungdomar, när det gäller både självmord, sjuktal och arbetslöshet… Men hur vi ska göra det, om vi inte har intresse för den viktiga rollen som media har i suicidprevention… Det verkar vara en ond cirkel…

Vi hoppas fortfarande att intresset för Media-seminariet kommer att öka. Vi har mer än en vecka på oss, och som en extra morot erbjuder konferensarrangörer ett fritt ”sista minuten” deltagande för just det seminariet!

Flyktingkrisen och Suicidprevention2015

Idag har vi uppdaterat konferensens hemsida. Tack vare professor Bo Runeson har vi fått en till föreläsare. Maria Sundvall, psykiater från Transkulturellt Centrum i Stockholm, kommer att prata om suicidriskbedömningar hos asylsökande. Det är högaktuellt ämnet, med tanke på flyktingskrisen i Europa.

Hittills har vi inte haft något större intresse från Migrationsverket, som känns tråkigt med tanke på att idag mer än någon annan gång, behöver man ökad kunskap om asylsökanden, för att kunna spara liv av dem som utsätter sig själva för faror. I drömmen om bättre liv, överskrider de alla gränser, skapar kriser och utmanar nuvarande system!

1024px-2013-02-16_-_Wien_-_Demo_Gleiche_Rechte_für_alle_(Refugee-Solidaritätsdemo)_-_Refugees_are_human_beings

Det går fortfarande att anmäla sig till konferensen via anmälningssidan!

Att sätta gränser

IMG_0759

Snälla, säg aldrig mer till någon annan: ”Du måste lära dig att sätta dina gränser själv”. Det kan hända att du talar med en medmänniska som faktiskt inte kan sätta sina gränser själv utan är engagerad, idérik och arbetsvillig och utifrån just dessa egenskaper saknar förmågan att säga nej och sätta sina gränser. Bodil Jönsson (1942- )

Please tell never again to someone else: ”You have to learn to put your limits yourself”. It may happen that you speak with a human being who can not actually put his limits himself but who is engaged, creative and willing to work, and on the basis of these properties lack the ability to say no and set his own limits. Bodil Jönsson (1942-)

Proszę nigdy nie mów do drugiej osoby: ”Musisz nauczyć się stawiać sobie granice”. Może się zdarzyć, że rozmawiasz z człowiekiem, który nie umie stawiać sobie granic, gdyż jest zaangażowany, twórczy i chętny do pracy, i na podstawie tych cech nie posiada zdolności do powiedzenia ”nie” i stawiania sobie granic. Bodil Jönsson (1942)